Geopolitika

Razumevanje geopolitike kroz prizmu globalnih političkih interakcija, teritorijalnih sukoba, ekonomske moći i međunarodnih odnosa.

Translate